In memoriam: Albert Mensema

Op 23 december overleed ons oud-bestuurslid Albert Mensema in zijn woonplaats Zwolle na een kort ziekbed. In 1993 behoorde Albert met zijn partner jonkheer Arnold Gevers, net als hij werkzaam bij Rijksarchief in Overijssel, tot de oprichters van de Werkgroep Adelsgeschiedenis. Datzelfde jaar trad hij toe tot het bestuur van de Werkgroep. Jarenlang speelde hij daarbinnen op allerlei manieren een prominente rol. Voor de deelnemers aan excursies en symposia zou hij ook na zijn vertrek als bestuurslid het gezicht van de Werkgroep blijven - voor iedereen aanspreekbaar en altijd even hartelijk. Als bestuursleden denken we met dankbaarheid terug aan de ongekende gastvrijheid waarop hij - samen met Arnold - ons telkens weer thuis in Zwolle onthaalde en aan zijn bereidheid om zijn grote kennis, onder meer van Overijsselse adellijke families en havezaten, te delen. Albert was een trouwe vriend en een geduldige leermeester die we niet zullen vergeten.
 
Albert Mensema werd 74 jaar. Wij wensen Arnold Gevers veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis

info@adelsgeschiedenis.nl

Select language