Reihe

In der Reihe Adelsgeschichte sind nächste Ausgaben erschienen. Diese können bestellt werden durch die Buchhandel oder bei den jenweiligen Verlag.

adel1   adel2   adel3   adel4

adel5   adel6   adel7   adel8

adel9   adel10   adel11   adel12

adel13   adel14adel15

 

Adelsgeschichte Teil 1

Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Verloren, Hilversum 2001). ISBN 90-6550-667-5, 514 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 2

A.J. Gevers, A.J. Mensema en Js. Mooijweer, De havezaten in het Land van Vollenhove en hun bewoners (Canaletto, Alphen aan den Rijn 2004). ISBN 90-6469-800-7, 248 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 3

Rob van der Laarse en Yme Kuiper, red. Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en buitenleven in de negentiende eeuw (Verloren, Hilversum 2004). ISBN 90-6550-856-2, 256 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 4

A.J. Gevers e.a., Mensen van Adel, Beelden, manifestaties, representaties (Verloren, Hilversum 2007). ISBN 978-90-870-4021-5, 230 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 5

Maarten van Driel, Meinhard Pohl en Bernd Walter, red., Adel verbindet - Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010). ISBN 978-3-506-76901-5, 295 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 6

A.J. Gevers en A.J. Mensema, Van Ittersum. Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht (Waanders, Zwolle 2009). ISBN 978-90-400-7684-8, 240 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 7

Conrad Gietman, Republiek van adel. Eer in de Oostnederlandse adelscultuur (1555-1702) (Van Gruting, Westervoort 2010). ISBN 978-90-7587-950-6, 343 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 8

Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Verloren, Hilversum 2010). ISBN 978-90-8704-185-4, 492 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 9

Jaap Moes, Onder Aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 (Verloren, Hilversum 2012). ISBN 978-90-8704-295-0, 358 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 10

Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema, red. Adel en Heraldiek in de Nederlanden, Identiteit en Representatie (Verloren, Hilversum 2012). ISBN 978-90-8704-324-7, 360 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 11

Egbert J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut (Stichting de Nederlandse Leeuw, 's-Gravenhage 2012). ISBN 978-90-805689-6-9, 320 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 12

Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten, Fred J.W. van Kan en Ingrid D. Jacobs (eindred.), Adel en ridderschap in Gelderland, tien eeuwen geschiedenis (Wbooks, Zwolle 2013). ISBN 978-90-663-0450-5, 360 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 13

Marc Lindeijer SJ, Tussen Kasteel en Kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827 (Fagus, Aalten 2014). ISBN 978-94-91634-17-8, 278 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 14

Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (Verloren, Hilversum 2015). ISBN 978-90-8704-538-8, 336 Seiten.

 

Adelsgeschichte Teil 15

Conrad Gietman e.a. (red.) - Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Verloren, Hilversum 2017). ISBN 978-90-8704-666-8, 487 Seiten.

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis

Postadres: p/a Historisch Centrum Overijssel - Eikenstraat 20 - 8021 WX Zwolle - info@adelsgeschiedenis.nl

Select language