Middagexcursie Groningen - 25 augustus 2017

Evert en Reint Lewe1

Middagexcursie naar Groningen - Zuiderbegraafplaats en Groninger Museum

Op vrijdag 25 augustus a.s. brengen wij een bezoek aan Gronin­gen. De Zuiderbegraafplaats uit 1827 in Groningen, sober van aanleg, maar rangen en standen zijn duidelijk zichtbaar door de klassenindeling. De adellijke grafmonu­men­ten kenmerken zich door ingetogen deftigheid en het gebruik van familiewapens. De rondleiding wordt verzorgd door onze oud-secretaris John Töpfer. Aansluitend brengen we een bezoek aan de tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en stadspaleizen 1600-1800 in het Groninger Museum.

 

Meer informatie over deze excursie en de mogelijkheid tot inschrijving vindt u hier.