Featured

Call for papers: heraldiek en middeleeuwse wapenboeken

Op 4 en 5 december 2023 organiseert de Nationale Bibliotheek van Luxemburg een interdisciplinair congres over middeleeuwse wapenboeken. Aanleiding voor het congres is de recente schenking van een rijke collectie handschriften en drukken door de weduwe van dr. Jean-Claude Loutsch. Het congres eert Loutschs bijdrage als heraldicus, maakt de balans op van dertig jaar onderzoek naar het heraldische ‘wapenboek’ en wil vooral nieuwe perspectieven aanboren. In het licht van recente grootschalige digitalisatieprojecten en de doorbraak van de Digital Humanities is de studie van dit visueel-tekstuele genre meer dan ooit relevant.

Chronologisch ligt de focus van het congres op de middeleeuwse bloeiperiode van wapenboeken en -rollen, met inbegrip van de vroege 16de eeuw. Ook bijdragen over de herontdekking en waardering van deze bronnen door latere erudieten (tot en met de 19de eeuw) zijn welkom.

De organisatie van het congres nodigt niet alleen heraldici, maar ook historici, kunsthistorici, codicologen en literatuurwetenschappers van harte uit om een voorstel voor een bijdrage in te dienen (in het Engels of Frans). Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2023 bij Jean-Christophe Blanchard: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Klik hier voor de uitgebreide call for papers.