De Werkgroep

Over ons

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis is opgericht in 1993 en heeft als voornaamste doel het bevorderen van onderzoek naar en kennis over de geschiedenis van de (Nederlandse) adel. Dit doet de werkgroep door middel van het uitgeven van het Jaarboek Virtus en monografieën in de Reeks Adelsgeschiedenis. Daarnaast organiseert de werkgroep symposia om het contact tussen onderzoekers en belangstellenden te vergroten. Tevens organiseert ze voor haar leden een- of tweedaagse excursies, waarbij ook huizen worden bezocht die doorgaans gesloten zijn voor het publiek.

De Virtusspeld

In de winter van 2022 is tijdens de uitreiking van Virtus Scriptieprijs voor het eerst de Vitusspeld uitgereikt. Dragers van de bronskleurige Virtusspeld worden Ambassadeur van de Werkgroep Adelsgeschiedenis genoemd. Zij beschouwen de geschiedenis van de adel als een wezenlijk facet van de cultuurgeschiedenis. Een Ambassadeur beweegt zich op een natuurlijke manier door verschillende (inter)nationale cultuurhistorische netwerken en stimuleert - mede door het dragen van de speld - de bekendheid van de Werkgroep door op een spontane en informele manier haar belangen te behartigen. De speld, die enige keren per jaar kan worden uitgereikt, is een blijk van erkentelijkheid van de Werkgroep en mag voor het leven gedragen worden.

 

Lijst van dragers van de Virtusspeld:

- Alle Diderik de Jonge (december 2022)


- Robert Quarles van Ufford (augustus 2023)


- Renger E. de Bruin (augustus 2023)


- Tom Scheepstra (december 2023)


- Hélène Oppatja (april 2024)