Featured

Lezing Adel en Ridderschap in Utrecht | 3 augustus

Zes jaar lang schreef Renger de Bruin, senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, aan zijn imposante studie over de geschiedenis van de adel in Utrecht. Dit voorjaar verscheen het vuistdikke werk Adel en ridderschap in Utrecht, een nieuw standaardwerk dat een overzicht geeft van meer dan duizend jaar adelsgeschiedenis.  

De Werkgroep Adelsgeschiedenis kan het verschijnen van dit werk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij in samenwerking met de Nederlandse Kastelen Stichting op 3 augustus een avondlezing van De Bruin over zijn gloednieuwe boek in het Eemklooster in Amersfoort. Aansluitend gaat hij in een panelgesprek de discussie aan met andere specialisten. Daarbij komen niet alleen zijn belangrijkste conclusies over de Utrechtse adel ter sprake over, maar zal ook een vergelijking worden gezocht met adelsgroepen in andere provincies. Voor het publiek is er vanzelfsprekend ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. We zullen de avond afsluiten met een gezellige borrel.

 
Programma:
19.00 uur         Inloop
19.30 uur         Start lezing Renger de Bruin
20.30 uur         Paneldiscussie
21.00 uur         Afsluitende borrel
 
De kosten voor deelname bedragen €20,- voor niet-leden, €15,- voor begunstigers van de Werkgroep Adelsgeschiedenis en de Nederlandse Kastelen Stichting, inclusief borrel. 
 
Aanmelden kan via dit formulier
 
Let op: uw aanmelding is definitief na het overmaken van het verschuldigde bedrag op NL30 INGB 0006 5604 63 t.n.v Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle onder vermelding van 'Lezing Adel en ridderschap' + uw voor- en achternaam.
 
Featured

Zomerwandeling Arnhem | 14 juli

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de zomerwandeling in Arnhem op woensdag 14 juli, van 14:00 tot circa 16:30 uur. We verzamelen ons om 14.00 uur in de regentenkamer van het Sint Nicolai Broederschap aan de Koningsstraat 86 te Arnhem. Deze in de vijftiende eeuw gestichte Broederschap heeft onder haar broeders altijd veel adellijke broeders gehad. 

In de afgelopen jaren organiseerde de werkgroep Adelsgeschiedenis elk jaar een zomerwandeling door achtereenvolgens Utrecht, Den Haag en Zwolle. De deelnemers maakten kennis met het adellijke erfgoed in deze steden. Veel adellijke families hadden naast de kastelen en landhuizen op het plattegrond waar men een groot deel van het jaar verbleef, een huis in de steden. In tegenstelling tot andere gewesten konden leden van adellijke families  in Gelderland ook zitting hebben in het stadsbesturen van de Gelderse steden. Ook in Arnhem, hoofdstad van het kwartier Veluwe en na 1814 ook van de provincie Gelderland was de adel goed vertegenwoordigd. Deze situatie was ook historisch bepaald door het feit dat de Gelderse hertogen en in het bijzonder Karel van Gelre hier veel verbleef. Karels stadsresidentie is verdwenen, maar zijn grafkelder en zijn fraaie renaissance grafmonument kan men nu nog bekijken in deze kerk. Veel van de adellijke stadshuizen zijn in de slag om Arnhem in 1944 verwoest, maar een redelijk aantal is toch bewaard gebleven. Hoogtepunt is ongetwijfeld het stadshuis van de beroemde edelman en legeraanvoerder Marten van Rossem en het Presinkhaafhuis. 
 
De kosten voor deelname bedragen €20,- voor niet-leden en €15,- voor begunstigers. Prijs is inclusief drankje bij de ontvangst. 
 
Aanmelden kan via dit formulier.
 
Let op: uw aanmelding is definitief na het overmaken van het verschuldigde bedrag op NL30 INGB 0006 5604 63 t.n.v Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle onder vermelding van 'Zomerwandeling' + uw voor- en achternaam.