Featured

Symposium - 'Nieuw licht op Bergh'

‘Nieuw licht op Bergh,
recent historisch onderzoek naar kasteel, landgoed en bewoners’

 
Donderdag 29 juni 2023 – 13.30 – 17.00 uur
op Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, ‘s-Heerenberg
 

Stichting Huis Bergh en Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis en nodigen u van harte uit voor het symposium: ‘Nieuw licht op Bergh, recent historisch onderzoek naar kasteel, landgoed en bewoners’. Op dit symposium belichten verschillende onderzoekers hun recente onderzoeksresultaten. Michiel Faber, Johan Visser MA, en ir. Peter Verhoeff vertellen ons over de hoog adellijke familie Van den Bergh.

Historisch onderzoek
Op dit symposium belichten verschillende onderzoekers hun recente onderzoeksresultaten. Michiel Faber, student aan de Research Master Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht, zal vertellen over zijn onderzoek naar de heren en graven Van den Bergh ten tijde van de Gelderse Oorlogen (1479 ca. 1525). De tweede spreker is Johan Visser MA, promovendus geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij ontving voor zijn masterscriptie naar de stad Zutphen in 1572, de Fruinprijs 2022. In zijn lezing deelt hij met ons zijn eerste onderzoeksresultaten naar de brieven van Maria van Nassau (1539-1599), zuster van Willem van Oranje en echtgenote van graaf Willem IV van den Bergh. Tot slot zal tuinhistoricus ir. Peter Verhoeff ons vertellen over de gevonden restanten van de 17e -eeuwse tuin bij Huis Bergh. De tuin, die oorspronkelijk stamt uit 1460, is in deze periode opnieuw aangelegd in Hollands-classicistische stijl. De hoog adellijke familie Van den Bergh wilde met deze tuin haar prestige onderstrepen.

 

Programma

 13.15 - 13.30 uur Inloop met koffie/thee en cake in Habsburgerzaal van Huis Bergh
 13.30 - 14.00 uur Opening en welkom, inleiding en toelichting dagprogramma door Heidi van Limburg Stirum, directeur Huis Bergh
 14.00 - 15.30 uur Reeks lezingen door Michiel Faber, Johan Visser MA en ir. Peter Verhoeff
 15.30 - 16.00 uur Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
 16.00 - 16.05 uur Dankwoord door Ben Olde Meierink, voorzitter Werkgroep Adelsgeschiedenis
 16.05 - 17.00 uur Borrel in de Hal van Huis Bergh
   

Kosten van het Symposium*

Entree: € 40,-
Studenten: € 15,-
Vrienden Stichting Huis Bergh/Leden Werkgroep Adelsgeschiedenis: € 36,-

 

*Inclusief publicatie over de tuin van Huis Bergh en de afsluitende borrel

 

Aanmelden voor het symposium kan via de website van Huis Bergh.