Restauratie van het Ridderboek van Gelre

ridderboek 3Het Gelders Archief heeft het 'Ridderboek' laten restaureren. Het boek, dat ooit tot de belangrijkste archivalia van Gelderland behoorde, had in de loop van de eeuwen schade opgelopen, zoals rafelranden, vocht- en schimmelschade en vervilting. Het Ridderboek is een band met naamlijsten van bannerheren en riddermatigen die de Gelderse landdag mochten bijwonen. De oudste lijsten dateren uit het midden van de zestiende eeuw, de laatste lijst is van 1688.
Klik hier voor meer informatie over de restauratie. Het Ridderboek is digitaal raadpleegbaar.