Onderzoek naar vorstenhoven in revolutionaire tijden

leidenDit jaar start het onderzoeksproject 'Monarchy in Turmoil. Rulers, Courts and Politics in The Netherlands and Germany, C. 1780-1820'. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop vorsten omgingen met het politieke landschap, dat door revoluties en oorlogen ingrijpend veranderde in deze jaren.
Het onderzoeksproject is opgezet door Jeroen Duindam, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden en lid van de adviesraad van Virtus. Er is een vacature voor twee promovendi.

Klik hier voor meer informatie.