Adellijke grafcultuur in het Duits-Nederlandse kustgebied

2017 09 14 15 afbeelding grafcultuur

Colloquium - 14 en 15 september 2017 in Jever (D)

In 2017 gaat een omvangrijke restauratie van start van het grafmonument van Edo Wiemken in Jever (tot stand gekomen rond 1560), een van de belangrijkste grafmonumenten uit de Vlaams-Nederlandse Renaissance in het Noordzeegebied. Vanwege het begin van de restauratiewerkzaamheden in Jever richt de aandacht zich thans op een adellijk grafmonument in zijn historische, Europese context. Dit colloquium heeft tot doel de kunsthistorische en historische kaders te schetsen van deadellijke grafcultuur in de Duits-Nederlandse kuststreek, waarbij het grafmonument van Edo Wiemken centraal staat. Een groep erkende wetenschappers uit Nederland en Duitsland zal de actuele kennisstand ten aanzien van dit monument en de adellijke grafcultuur in de Eems-Dollard-Regio vaststellen. De uitkomsten zullen ten nutte komen van de restauratiewerkzaamheden en moeten aanzetten tot verder onderzoek naar adellijke grafcultuur in het Vlaams- Nederlandse en het Duits-Deense kustgebied.

Nadere informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier.