Nobilitas litigat - Symposium

Adellijke strijdcultuur van Middeleeuwen tot hedenNobilitas Litigat RP P OB 1509

4e symposium Nederlands-Duitse Kring voor Adelsgeschiedenis in de Burg Vischering te Lüdinghusen, 7 en 8 juni 2018.

 

Programma

Het 4e symposium van de Nederlands-Duits Kring voor Adelsgeschiedenis (Deutsch-Niederländische Arbeitskreis für Adelsgeschichte) is gewijd aan de strijdcultuur van de gewapende, militaire en op kastelen en havezaten wonende adel in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het symposium vindt plaats op 7 en 8 juni 2018 op een toepasselijke locatie, in de indrukwekkende middeleeuwse waterburcht Vischering bij Lüdinghausen, die begin 2018 na ingrijpende restauratiewerkzaamheden weer voor het publiek toegankelijk wordt.

 

Informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier.