In memoriam Jan Wigger (1956-2019)

ivz9oeot 400x400Met verslagenheid hebben het bestuur en de redactie van de Werkgroep Adelsgeschiedenis kennisgenomen dat Jan Wigger op 11 juli 2019 op 62-jarige leeftijd is overleden in het ziekenhuis van Zwolle. Jan was sinds 2006 penningmeester of – zoals hij het zelf vanuit zijn gevoel voor traditie graag noemde – thesaurier van onze werkgroep. Die rol nam hij buitengewoon serieus. Als een leeuw waakte hij over het bescheiden budget van de Werkgroep en met minutieuze precisie rapporteerde hij aan het bestuur over het financiële wel en wee.

Voor menig donateur van de Werkgroep zal Jan een man in de schaduw zijn geweest. Vanwege zijn doofheid was hij zelden aanwezig tijdens excursies en andere evenementen. Omgekeerd kende Jan de donateurs van de Werkgroep erg goed. Tijdens bestuursvergaderingen kon hij plots een lijst met deelnemers aan een symposium van tafel grissen om alle namen te voorzien van de juiste adellijke en academische titels.

Wie wel het genoegen heeft gehad om Jan Wigger te ontmoeten, zal hem niet snel vergeten. Jan barstte van de energie en de levenslust. Bovendien bezat hij als archivaris van het Historisch Centrum Overijssel en geboren Twentenaar een schat aan informatie over de geschiedenis van Oost-Nederland. De Werkgroep verliest met Jan niet alleen een uitermate capabel bestuurslid, maar ook een sfeermaker, een kritische denker en echte kenner van de geschiedenis van de adel in Oost-Nederland. De gedachten van bestuur en redactie gaan uit naar Jans familie, vrienden en collega’s.

Namens het bestuur en de redactie van de Werkgroep Adelsgeschiedenis,

Leon Wessels en Conrad Gietman