Bekendmaking finalisten Virtus Scriptieprijs 2020

De komende weken zullen de drie finalisten online een introductie geven over hun onderzoek. Houd daarvoor onze social media in de gaten!
 
Om het jaar wordt door de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis de Virtus Scriptieprijs uitgereikt voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De scripties zijn beoordeeld door de jury bestaande uit prof. dr. Koen Ottenheym (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Elyze Storms-Smeets en dr. Claartje Wesselink.
 
De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis. De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.
 
Liesbeth Geussens heeft haar scriptie geschreven over de familiale en emotionele ervaringen van vier ongehuwde zussen uit de adellijke familie de Merode (in de achttiende eeuw) via de correspondentie met hun broers. De tweede finalist Daniel Moerman schreef een scriptie over de adellijke politiek en diplomatie aan de grens met het Heilige Roomse Rijk tijdens de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog. In de scriptie ‘De boekhouding van mevrouw’ wordt, door Rozemarijn Moes, aan de hand van de kasboeken van drie Gelderse vrouwen uit de achttiende eeuw een beeld geschetst van de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en beperkingen die de dames dagelijks tegenkwamen.