Mooi boekennieuws: De jacht

Mooi boekennieuws! 📚
 
8 oktober komt het 20e deel van de Reeks Adelsgeschiedenis uit bij Uitgeverij Verloren: ‘De Jacht: Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap’ onder redactie van Conrad Gietman, Yme Kuiper, Elyze Storms-Smeets en Leon Wessels.
 
Van oudsher wordt het recht om te jagen verbonden met vorsten en adel. Hoe zit dat in de Nederlandse geschiedenis? Deze bundel geeft antwoord op die vraag en laat zien hoe de jacht in de loop van eeuwen minder elitair is geworden. In onze tijd heeft de jacht zich ontwikkeld tot onderdeel van wettelijk geregeld natuurbeheer. Toch vindt er regelmatig debat plaats over de ethiek van het jagen en de wenselijkheid van de jacht. Ook deze kwesties komen in dit boek aan de orde. Auteurs uit verschillende vakgebieden (geschiedenis, antropologie, geografie, ecologie, rechten, architectuurgeschiedenis) werkten mee aan de bundel. Als rode draad fungeert het spanningsveld tussen jachtrecht en jachtpraktijk dat in deze bundel vanuit een cultuurhistorisch perspectief wordt bezien.
 
Leden kunnen het boek met inschijfkorting aanschaffen. De winkelprijs voor het boek bedraagt €29,00. U kunt gebruikmaken van deze eenmalige intekenkorting door het intekenbedrag van €25,- over te maken op bankrekening NL44I NGB 000 448 99 40 ten name van Uitgeverij Verloren, onder vermelding van ‘intekening Jachtbundel Werkgroep Adel’, uw adres, postcode en plaatsnaam. Het boek wordt op 8 oktober aan de intekenaren verstuurd. In verband met de hoge verzendkosten naar het buitenland is deze actie helaas alleen gelding voor begunstigers wonende in Nederland.