Jan Wiggerlezing - 29 oktober

Op zaterdagmiddag 29 oktober vanaf 14.30 uur zal in de Bloesemzaal van Huis te Breckelenkamp de tweede Jan Wiggerlezing plaatsvinden. De lezing is een eerbetoon aan ons medebestuurslid Jan Wigger, die op 11 juli 2019 op 62-jarige leeftijd onverwacht in Zwolle overleed.

De lezing wordt verzorgd door historica Evelyn Ligtenberg, die zal vertellen over haar onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse pacht- en kasboeken.

Van diverse havezates in Overijssel zijn pacht- en kasboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw overgeleverd. Officiële boekhoudregels waren er nog niet. De overgeleverde stukken zijn daardoor divers van aard. De op het eerste oog saaie en zich herhalende gegevens verbergen, voor wie de moeite neemt tussen de regels door te lezen, echter een schat aan informatie. Het levert informatie op over waar en van wie goederen gekocht werden, maar lichten ze soms een tipje van de sluier op over de relatie met de rentmeesters, pachters en dienstpersoneel. Wat zijn de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van het werken met pacht- en kasboeken uit bovengenoemde periode van o.a. de huizen Schuilenburg, Rechteren, Wegdam en Herinckhave?

 

Het aantal beschikbare plaatsen op Huis te Breckelenkamp is beperkt. Wij verzoeken u dan ook zich voor 24 oktober aan te melden als u de lezing wilt bijwonen via dit formulier

De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen € 12,50 voor leden en € 15,00 voor niet-leden, inclusief koffie/thee en borrel na afloop. Uw aanmelding is pas definitief na betaling.