Featured

Nieuwe reeks webinars!

De avonden worden kouder, dus reden te meer om achter de laptop te kruipen en u te verwonderen over de geschiedenis van adellijke verzamelaars! Na de succesvolle webinars van de afgelopen jaren is het weer tijd voor een nieuwe reeks van drie bijzondere online lezingen. Dit keer geheel in het teken van het dossier 'Collectioneurs nobles - adellijke verzamelpraktijken in België en Nederland' uit de nieuwste Virtus. 

Op donderdagavond 1 februari, 29 februari en 28 maart is het de beurt aan de volgende sprekers. 
Mis de webinars niet en meld u aan via dit aanmeldformulier: https://forms.gle/WqRHX5yRQF9Jx54r7

 

Programma webinar
20:00 uur: Opening
20:05 uur: Lezing 
20:40 uur: Discussie
21:00 uur: Einde webinar
*De Zoom meeting room is vanaf 19:45 uur geopend.

 

Collectioneurs nobles - adellijke verzamelpraktijken in België en Nederland

Ulrike Müller en Gerrit Verhoeven, 1 februari

Deze webinar is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=1SOKzQ4BJmI&t=685s


Het rariteitenkabinet, de beeldencollectie en de vooroudergalerij waren voor edelen minstens zo belangrijk als de stoeterij en het landschapspark, zo stelt de ten geleide van de nieuwe editie van Virtus | Jaarboek voor Adelsgeschiedenis. Onderdeel van dit gloednieuwe jaarboek van de Werkgroep Adelsgeschiedenis is het dossier Collectioneurs nobles. Continuity and Change in Aristocratic Collecting Practices in Belgium and the Netherlands (1750-1950) dat onder gastredactie van Müller en Verhoeven werd samengesteld. In het dossier passeren de meest markante verzamelaars uit Nederland en België de revue.  Müller en Verhoeven nemen u mee in de wereld achter de rariteitenkabinetten en schilderijenlijsten, in de briefwisselingen en onder de veilinghamer en vertellen u meer over het thema van dit bijzondere dossier.

 

De verzamelende baron - W.A.A.J. Schimmelpenninck van der Oye, Duivenvoorde en zijn familiecollectie
Simone Nieuwenbroek, 29 februari

Deze webinar is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=jpEbN15aG5U

Vanaf het moment dat hij in 1912 het landgoed, het kasteel en de familiecollectie in Voorschoten erfde, droeg Willem Anne Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye (1889-1957) zorg voor de geschiedenis die zijn voorouders gedurende ruim zeven eeuwen hadden opgebouwd. Talloze briefjes met genealogische aantekeningen van zijn hand, rekeningen van restauratoren en briefwisselingen laten zien hoe sterk hij zich verbonden voelde met zijn familiegeschiedenis. Daarbij drukte de baron op een bijzondere manier zijn eigen stempel op de ‘collectie Duivenvoorde’: hij deed grote moeite om via veilingen en particuliere verkopen verdwenen delen van de oorspronkelijke familiecollectie terug te brengen op Duivenvoorde. Waarom was de baron zo gedreven om de oude collectie Duivenvoorde te reconstrueren, hoe verschilt dit van de verzamelmotieven van zijn voorouders en hoe kunnen we dit zien in het licht van de identiteitscrisis waarin de Nederlandse adel in de vroege twintigste eeuw verzeild was geraakt?

 

De Collection de Ramaix - blauw-witte campagnes voor een adellijke status
Jo Tollebeek, 28 maart

In de decennia rond 1900 trachtten de Belgische diplomaten Maurice en Gaston de Ramaix een adellijke status te verwerven, zoals dat gangbaar was in hun professionele milieu. Daarvoor waren drie vereisten: een titel, een voorgeslacht en een kasteel. Vader en zoon de Ramaix zetten daarnaast echter ook de kunst in: een exclusieve verzameling Delfts aardewerk moest het prestige van de familie verhogen. Gecombineerd met onder meer een collectie vroegmoderne tekeningen en prenten hielp de Delftse faience een oude, aristocratische wereld te evoceren. De Tweede Wereldoorlog maakte een bruusk einde aan die illusie. 

 

Mis de webinars niet en meld u aan via dit aanmeldformulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjRHOzGjTTUZ_DCNry7ap82ogPufwqvBtDmd4pkutGyzOZg/viewform