Adelsgeschiedenis dl 4 - Mensen van Adel

A.J. Gevers e.a., Mensen van Adel, Beelden, manifestaties, representaties (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2007). ISBN 978-90-870-4021-5, 230 pagina's.

Adellijke families hebben in de loop der eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. In archieven zijn allerlei sporen terug te vinden van deze families. Onderzoek van hun nalatenschap werpt licht op hun positie in de contemporaine maatschappij. De bundel Mensen van adel is een verzameling opstellen rond het thema 'adellijke representatie'. Bij het construeren van een positief adellijk imago speelden namen, wapens en huizen een grote rol. De dertien historici die aan deze bundel hebben bijgedragen, laten zien op welke manieren verschillende (met name Overijsselse) families zichzelf presenteerden.