Adelsgeschiedenis dl 6 - Van Ittersum

A.J. Gevers en A.J. Mensema, Van Ittersum. Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2009). ISBN 978-90-400-7684-8, 240 pagina's.

De familie Van Ittersum vormt een adellijk geslacht met een rijke geschiedenis. Een historie die nauw verbonden is met die van Overijssel en van Zwolle, waarin het geslacht al in de veertiende eeuw zijn oorsprong vond. Leden van de familie hebben vele jaren deel uitgemaakt van de Staten van Overijssel. Het bezit van een havezate was voor dit laatste een vereiste; de Oosterhof bij Rijssen is bijna drie eeuwen in het bezit geweest van de familie. In de negentiende en twintigste eeuw hebben diverse Van Ittersums een vooraanstaande rol in de samenleving gespeeld. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan t Rozendael, het huidige middelpunt van de familie. In deze schitterend geïllustreerde kroniek wordt de geschiedenis van dit adellijk geslacht uit de doeken gedaan, niet door een dorre opsomming van feiten, maar door leden van die familie te plaatsen tegen het decor van regionale, nationale en internationale gebeurtenissen.