Featured

Jan Wigger-lezing | 28 oktober | Twickel

Op zaterdag 28 oktober zal de derde Jan Wigger-lezing van de Werkgroep Adelsgeschiedenis plaatsvinden op landgoed Twickel in Delden. De lezing is een eerbetoon aan onze penningmeester Jan Wigger, die in 2019 onverwacht overleed.

Jan Wigger was als archivaris en historicus specialist op het gebied van landadel in Overijssel. Daarnaast had hij een grote belangstelling voor het gedachtegoed van Johan Derk van der Capellen tot den Pol. De middag op Twickel zal daarom in het teken staan van deze twee thema’s: het adellijke bouwen in het 16e- tot 18e-eeuwse Overijssel én de strijd om het jachtrecht in Twente tijdens de patriottentijd.


Programma

13.30              


Ontvangst op het voorplein door Redmer Alma, archivaris van Landgoed Twickel

13.35 Ben Olde Meierink (architectuur- en bouwhistoricus, voorzitter Stichting Werkgroep
Adelsgeschiedenis), Een nieuwe bouwgeschiedenis van Twickel (toelichting aan de
hand van de bouwsporen in de 16e-eeuwse/c.q. 17e-eeuwse voorgevel van het kasteel
en de bijgebouwen; het kasteel en de tuinen worden niet bezocht).
14.00
Inleiding door dagvoorzitter Hélène Bremer (bestuurslid van de Werkgroep Adelsgeschiedenis)

14.10


Leon Wessels (historicus), De Twentse revolutie: adellijke jachtprivileges versus verlichte idealen

14.50 Theepauze
15.15


Ben Olde Meierink, Bouwen voor de Overijsselse adel van de zestiende tot de achttiende eeuw. Traditioneel of modern?

16.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.15 Borrel


Aanmelding en kosten
Als u deze bijzondere middag wilt bijwonen, dan verzoeken wij u zich voor 14 oktober aan te melden via dit formulier. De kosten voor deelname bedragen €12,50 voor leden van de Werkgroep Adelsgeschiedenis en €15,- voor niet-leden. Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de entreeprijs.