Middagexcursie Groningen - 25 augustus 2017

Hermannus20Numan

Op vrijdag 25 augustus a.s. brengen wij een bezoek aan Gronin­gen. De Zuiderbegraafplaats uit 1827 in Groningen, sober van aanleg, maar rangen en standen zijn duidelijk zichtbaar door de klassenindeling. De adellijke grafmonu­men­ten kenmerken zich door ingetogen deftigheid en het gebruik van familiewapens. Op deze begraafplaats zijn vele graven te vinden van bekende adellijke Groninger geslachten als Lewe, Quintus, Gockinga, Wichers en Alberda, maar ook van ‘importadel’ uit andere provincies als Trip, Feith en Van Swinderen. Tijdens deze rondleiding door onze oud-secretaris John Töpfer ziet u rijke voorbeelden van heraldiek  en hoort u verhalen over een vrijgekochte slavin, een koppige domi­nee, een nijvere rijksarchivaris, een twaalfjarige freule die een vers voor de Koning voordroeg, een oorlogsheld uit 1832 en een gene­reus echtpaar dat hun bezit aan het Groninger Museum naliet.

 

Evert en Reint Lewe1Aansluitend brengen wij een bezoek aan de tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en stadspaleizen 1600-1800 in het Groninger Museum. In 1961 organiseerde het Groninger Museum de legendarische tentoonstelling Oude luister van het Groningerland, geheel gewijd aan borgen en adel in de Ommelanden. Na ruim een halve eeuw was het de hoogste tijd voor een reprise. De meeste borgen en stadshuizen van de Groninger adel van het Ancien Régime zijn verdwenen, maar in museumcollecties en particulier bezit zijn nog vele schilderijen, bouwfragmenten en huisraad bewaard gebleven die voor deze gelegenheid samengebracht zijn.

 

Programma en aanmelding

De excursie vangt aan bij de ingang van de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg (op loopafstand van het Centraal Station) om 13.00 uur. Na de rondleiding door John Töpfer wandelen wij naar het Groninger Museum, waar wij thee gebruiken en na korte inleidingen door Egge Knol en Redmer Alma tot 17.00 uur de tentoonstelling zullen bezoeken onder deskundige begeleiding van de samensteller dr. Egge Knol.

 

De kosten van deze excursie bedragen € 15,–. Het aantal deelnemers voor deze excursie is beperkt en daarom wordt u aangeraden om zich met spoed aan te melden om teleurstelling te voorkomen. Uw aanmelding graag uitsluitend per e-mail aan onze penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL 30 INGB 0006560463 t.n.v. Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. ‘Excursie Groningen 2017’.