Zomeravondwandeling 'Den Haag Adelsstad' - 23 juli 2019

jacob wassenaer ObdamNa een succesvolle zomeravondwandeling door het Adelskwartier in de Utrechtse binnenstad is op dinsdagavond 23 juli de beurt aan Den Haag. Deze stad bood achtereenvolgens plek aan het grafelijke hof, het hof van de Hollandse stadhouders en het Koningshuis en wordt dan ook met recht de hofstad genoemd. Daarboven huisvestte de stad de Staten van Holland, de Generaliteitscolleges en sinds 1813 de Eerste en Tweede Kamer. Vele edelen in de Republiek wilden graag dicht bij het ‘bestuurlijke en ambtelijke vuur’ zitten en resideerden daarom delen van het jaar in Den Haag.

De graven van Holland lieten naar Engels voorbeeld de beroemde ridderzaal bouwen. De Oranjes hadden een appartement op het Binnenhof en hadden in de directe omgeving meerdere stadspaleisjes in gebruik. Ook naaste verwanten als graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen en de graaf van Nassau-Weilburg bezaten fraaie huizen in het Haagse stadscentrum.

Belangrijke Hollandse adellijke geslachten als Van Brederode, Van Assendelft, Van Wassenaer-Obdam en Van Wassenaer-Duivenvoorde hadden stadsresidenties in Den Haag, die ten dele nog steeds bestaan. Maar ook adellijke geslachten uit andere gewesten hadden er hun min of meer tijdelijke huizen, waar ze woonden als hun aanwezigheid in het regeringscentrum gewenst was.

Tijdens de zomeravondwandeling wandelen we rond de Hofvijver, het Lange Voorhout en de Vijverberg. We starten met Koffie en thee in de Grote of Sint-Jacobskerk, waar in 1456 de negende kapittelvergadering van de beroemde Orde van het Gulden Vlies plaatsvond onder voorzitterschap van Philips van Bourgondië. In de kerk vindt men nog steeds veel grafstenen en grafmonumenten van adellijke families. Hoogtepunt is het imposante grafmonument voor de edelman Jacob van Wassenaer-Obdam.

 

Startpunt

De zomeravondwandeling begint op dinsdag 23 juli 2019 om 19:00 uur in de Grote of Sint-Jacobskerk (Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag). De wandeling eindigt om circa 21:30 uur.

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden met behulp van het online aanmeldingsformulier. Let op: u deelname is pas definitief als u de deelnamekosten heeft overgemaakt op onderstaand rekeningnummer. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze zomeravondwandeling is beperkt. Aanmeldingen worden bevestigd op volgorde van binnenkomst.

 

Deelnamekosten

De deelnamekosten bedragen € 15,-. Donateurs van de Werkgroep Adelsgeschiedenis betalen € 10,-. Deze bedragen zijn inclusief koffie/thee. Wij verzoeken u de deelnamekosten over te maken op IBAN NL30 INGB 0006 5604 63 t.n.v. de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. Avondwandeling Den Haag + uw voor- en achternaam.