Middagexcursie Groningen - 25 augustus 2017

Hermannus20Numan

Op vrijdag 25 augustus a.s. brengen wij een bezoek aan Gronin­gen. De Zuiderbegraafplaats uit 1827 in Groningen, sober van aanleg, maar rangen en standen zijn duidelijk zichtbaar door de klassenindeling. De adellijke grafmonu­men­ten kenmerken zich door ingetogen deftigheid en het gebruik van familiewapens. Op deze begraafplaats zijn vele graven te vinden van bekende adellijke Groninger geslachten als Lewe, Quintus, Gockinga, Wichers en Alberda, maar ook van ‘importadel’ uit andere provincies als Trip, Feith en Van Swinderen. Tijdens deze rondleiding door onze oud-secretaris John Töpfer ziet u rijke voorbeelden van heraldiek  en hoort u verhalen over een vrijgekochte slavin, een koppige domi­nee, een nijvere rijksarchivaris, een twaalfjarige freule die een vers voor de Koning voordroeg, een oorlogsheld uit 1832 en een gene­reus echtpaar dat hun bezit aan het Groninger Museum naliet.

 

Evert en Reint Lewe1Aansluitend brengen wij een bezoek aan de tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en stadspaleizen 1600-1800 in het Groninger Museum. In 1961 organiseerde het Groninger Museum de legendarische tentoonstelling Oude luister van het Groningerland, geheel gewijd aan borgen en adel in de Ommelanden. Na ruim een halve eeuw was het de hoogste tijd voor een reprise. De meeste borgen en stadshuizen van de Groninger adel van het Ancien Régime zijn verdwenen, maar in museumcollecties en particulier bezit zijn nog vele schilderijen, bouwfragmenten en huisraad bewaard gebleven die voor deze gelegenheid samengebracht zijn.

 

Programma en aanmelding

De excursie vangt aan bij de ingang van de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg (op loopafstand van het Centraal Station) om 13.00 uur. Na de rondleiding door John Töpfer wandelen wij naar het Groninger Museum, waar wij thee gebruiken en na korte inleidingen door Egge Knol en Redmer Alma tot 17.00 uur de tentoonstelling zullen bezoeken onder deskundige begeleiding van de samensteller dr. Egge Knol.

 

De kosten van deze excursie bedragen € 15,–. Het aantal deelnemers voor deze excursie is beperkt en daarom wordt u aangeraden om zich met spoed aan te melden om teleurstelling te voorkomen. Uw aanmelding graag uitsluitend per e-mail aan onze penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL 30 INGB 0006560463 t.n.v. Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. ‘Excursie Groningen 2017’.

Middagexcursie Vianen - 6 augustus 2016

Als vierde in de reeks middagexcursies naar de kasteelstadjes in het Gelders-Utrechtse rivierengebied bezocht de Werkgroep Adelsgeschiedenis op zaterdag 6 augustus het kasteelstadje Vianen. In het kader van dit Brederodejaar worden onder andere in Velzen, Heerhugowaard en Vianen verschillende activiteiten georganiseerd rond het belangrijke geslacht Van Brederode. In Vianen werden twee bijzondere tentoonstellingen te bezocht over de Brederodes als kunstmecenassen en over de bijzondere zeventiende-eeuwse tuinen van de Brederodes in Vianen.

Het huidige kasteelstadje ontstond aan de zuidelijke Lekdijk bij het kasteel van Vianen. Deze ronde burcht werd rond 1270 gesticht door een broer van de bouwheer van kasteel Culemborg. Reeds in 1271 kreeg de nederzetting bij het kasteel marktrechten en in 1335 kreeg het van de toenmalige heer stadrechten. Rond 1370 werd op de noordwesthoek van het nieuwe planmatige stadje een indrukkend kasteel gebouwd en daarbij prachtige tuinen aangelegd. Het kasteel was van 1414 tot 1679 in bezit van de heren Van Brederode. In 1696 werd het bouwwerk door brand grotendeels verwoest. Een eeuw eerder was ook de Grote Kerk door een grote brand getroffen. De kerk werd door de Brederodes herbouwd en in renaissancestijl ingericht. In het koor lieten zij een indrukwekkend grafmonument oprichten, dat de afgelopen jaren is gerestaureerd en sinds kort weer in volle glorie te bewonderen is.

Vianen1Vianen2Vianen3

Vianen

 

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis

info@adelsgeschiedenis.nl

Select language